Porównaj plany i znajdź odpowiedni dla siebie. Stworzyliśmy 3 różne opcje dla różnych użytkowników

SFD odblokowany
Automatyczna identyfikacja pojazdu na podstawie numeru VIN
Pełne skanowanie
Odczyt i czyszczenie kodów problemów diagnostycznych ze wszystkich jednostek sterujących
Dane na żywo
Obserwacja stanu akumulatora
Wskaźniki
Informacje o pojeździe
Odczyt informacji o jednostce sterującej
Historia podłączanych samochodów
Garaż
Udostępnianie rejestrów danych diagnostycznych poprzez e-mail
Wyszukiwanie kodów silnika, elementów wyposażenia i awarii
Instrukcje obsługi
Informacje z podrzędnych jednostek sterujących
Wykresy
Test wyjść
Zaawansowana identyfikacja UDS
Kreator instrukcji obsługi
Historia kopii zapasowych i programowania samochodu
Kodowanie / długie kodowanie
Adaptacja / Długa adaptacja
Ustawienia podstawowe
Stop-klatka z kodem problemu
Resetowanie jednostki sterującej (UDS)
Kod błędu stop-klatki
Automatyczne kodowanie bramy
Kodowanie II
Lista instalacji bramy
Zabezpieczenia dostępu
Baza danych bezpieczeństwa
Zmiana usługi diagnostycznej
Znajdowanie danych logowania
Kreator etykiet kodujących
Kreator etykiet z danymi w czasie rzeczywistym
Kopia zapasowa jednostki sterującej
EEPROM
Pokaż nieprzetworzone dane
Kreator OCA

* Dostępność niektórych funkcji może zależeć od systemu operacyjnego urządzenia. Więcej informacji znajdziesz tutaj.