Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul www.cartline.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către operator.

Scopul colectării datelor este expediere colete comenzi (scop comercial ) la adresa destinatar conform comenzilor receptionate online si in mediu electronic.

Datele furnizate de către Dvs. nu sunt transmise tertilor decit în condițiile precizării scopului acestei transmiteri și cu acordul prealabil al Dvs, cerut în mod explicit.

Refuzul dvs. de a furniza datele personale determină imposibilitatea expedierii comenzii lansate in mediul electronic,onlime.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă la contact@cartline.ro.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.